Tyska kyrkan i Gamla Stan

 

Tyska kyrkanSankta Gertruds kyrka är en kyrka i kvarteret Juno i Gamla stanStockholm. Kvarteret omges av PrästgatanSvartmangatanTyska stallplan och Tyska brinken. Kyrkan hör till Tyska S:ta Gertruds församling, grundad 1571[1] och en av fem icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan. Församlingen följer Svenska kyrkans vanliga gudstjänstordning, men de flesta gudstjänster hålls på tyska.

Vid en eldsvåda 1878 brann kyrktornet ned och 1886 fick kyrkan sitt nuvarande torn, som är 96 meter högt och idag högsta punkten i Gamla stan. Tyska S:ta Gertruds kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt kulturmiljölagen.

Historia

Kyrkobyggnaden var ursprungligen, under hansans medeltida storhetstid, Sankta Gertruds gilles hus för tyska köpmän. Gillehuset hade en byggnad med festsal på platsen för den nuvarande kyrkan. Gudstjänsterna hölls i ett eget kapell i den närbelägna Storkyrkan. I samband med reformationen drogs Sankta Gertruds gillestuga in till kronan och kom så småningom att användas som gudstjänstlokal. Gillehusets rester i form av källarvalv finns bevarade under kyrkan. På 1570-talet byggdes gillehuset om till kyrka. 1613–1618 uppfördes kyrkans första torn efter ritningar av arkitekt Hubert de Besche.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_kyrkan,_Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 5 =