Stockholms blodbad

Fördjupa dig ytterligare i historien och besök platsen via våra vandringar.

Stockholms blodbad –

var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7–9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige[1]) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet. Ärkebiskop Gustav Trolles krav på ekonomisk kompensation för bland annat Stäkets rivning ledde till frågan om den tidigare riksföreståndaren Sten Sture den yngre och hans anhängare hade gjort sig skyldiga till kätteri. Med stöd i kanonisk rätt avrättades närmare 100 personer[2] de följande dagarna. Bland de avrättade återfanns många inom aristokratin som hade givit sitt stöd åt Sturepartiet under de föregående åren.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =