Spyalagen!

På 1300-talet så var problemen med att folk kastade upp väldigt stora i svenska städer. Dryckeskonsumtionen låg på 3-4 liter per öl/invånare och dag. Detta var och är enorma mängder. Det resulterade i att staden luktade illa och att man ibland kunde bokstavligen gå i skit och spyor. Stadsstyret i Stockholm och runtom i Sverige hade fått nog! 1351 infördes den s k Spyalagen. Regler om vad som hände om man spydde offentligt i Stockholm. Spydde du på grannen så kunde man få böta 4 sedlar av öl, på grannens ko, get eller gris så kunde det resultera i 2 sedlar med öl. Men på gillet så fick man böta hela 1/2 tunna tysk färsk öl, nästan en årslön för en vanlig arbetare i Stockholm!!

 

stadsvandring, spyalagen, brott, dricka, öl

1 thought on “Spyalagen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =