Sankt Göran och draken

I föregående inlägg berättade vi om vår mötesplats på Köpmantorget vid statyn “Sankt Göran och draken”. Men vad är det för staty egentligen?

Historia

Sten Sture den äldre lät beställa en skulptur för att hylla sin seger över unionskungen Kristian I vid slaget på Brunkeberg 1471. Skulpturen Sankt Göran och draken placerades i Storkyrkan i Stockholm 1489.

Det är oklart var den gjordes och av vem. Johnny Roosval attribuerade den i början av 1900-talet till Bernt Notke i Lübeck och detta var länge den accepterade sanningen. Medeltidskonstkännaren Peter Tångeberg framförde 2009 att detta inte kan vara fallet, utan att konstverket snarast har tillkommit i Burgund i södra delen av dåvarande Nederländerna. Jan Svanberg har i ett arbete 2011 avfärdat dessa teorier. Tills vidare får attribueringen anses osäker.

Skulpturen består av olika skulpturgrupper, där helheten anknyter till legenden om Sankt Göran och draken, ett ofta förekommande bildmotiv under medeltiden. Sankt Göran anses dock föreställa Sten Sture den äldre, staden Stockholm och nationen som jungfrun och danskarna under unionskungen som draken, och samtiden uppfattade skulpturen på det sättet. Hästens seldon visar tre näckrosblad, som var den äldre Stureättens, “Sjöbladsättens”, vapenbild. Rustningrna på Sankt Göran och på hästen överensstämmer med Sten Stures. Jungfrun bär en burgundisk dräkt och smycken enligt förnäm samtida smak, och kan ha haft Sten Stures fru Ingeborg Åkesdotter (Tott) som förebild.

Idag finns det även forskare som tror att den träskulptur av kung Karl Knutsson som finns på Gripsholms slott kan ha ingått i monumentet från början. Även den är attribuerad till Notke. Sten Sture blev Sveriges riksföreståndare efter Karls död den 15 maj, 1470.

Replik på Köpmantorget

Under 1910-talet göts en replik av skulpturen i brons och placerades i det tidigare kvarteret Aceton mellan Köpmantorget och Österlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Den invigdes under pompa och ståt i oktober 1912. Projektet genomfördes genom finansiering av Föreningen för Stockholms prydnande med konst och fabrikören Hjalmar Wicander. Träskulpturen kopierades under Theodor Lundbergs översyn i lera och göts därefter i gips, varefter den överfördes i brons av Otto Meyers konstgjuteri. Sockeln ritades av hovintendenten Gustaf Lindgren.

Skulpturen på Köpmantorgets sockel mot öst räcker ända ner till Österlånggatan i höjd med Brunnsgränd. Där finns en fontänskulptur som utgör en del av skulpturen. Den är utformad som en brunn med tre medeltida stadsportar genom vilka vatten rinner ner i fontänbassängen. De symboliserar de tre strömmarna som först omgärdade Gamla Stan (nuvarande Norrström, Stallkanalen och Söderström). Fontänbrunnen skall även påminna om den offentliga brunnen som på 1400-talets mitt låg vid dåvarande Fiskartorget.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_G%C3%B6ran_och_draken,_Gamla_stan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 20 =