Ödesåret 1187

1187 hände en del intressanta saker i världen. Slaget vid Hattin då en armé av tempelriddare blev besegrad av Sal-al-dins trupper. De intog senare Jerusalem och det blev allt svårare att samla ihop pengar till ett korståg. Samma år och ungefär samtidigt under året blev också Sigtuna angripit av ingermanländska, estniska och livländska sjörövare. De brände Sigtuna och frågeställningen om att bygga ett värn mot Mälaren blev allt aktuellare. Det värnet kom till slut att bli Stockholm…

stadsvandring, Stockholm, Gamla stan, sjörövare, slag, Sigtuna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 10 =