Den första skolan i Stockholm

Den första skolan som grundades i Stockholm grundades i kvarteret Helvetet. Det betyder norrut. I detta kvarter så fanns också bödelns hus i Stockholm. Den låg närmast den norra stadsporten. Skolan som fanns i Stockholm under medeltiden var en s k trivialskola – det fanns bara 3 olika ämnen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 8 =